Стисла характеристика та аналіз системи державних закупівель в Україні

В Україні система державних закупівель побудована на засадах децентралізації, згідно з якими закупівля може здійснюватися безпосередньо розпорядником державних коштів, який укладатиме договір про закупівлю. У розрізі бюджетних коштів відповідно до бюджетного законодавства розрізняються головні розпорядники коштів, розпорядники коштів нижчого рівня та одержувачі коштів. Перелік головних розпорядників коштів зазначається у рішенні про затвердження відповідного бюджету (закон про державний бюджет, рішення органу місцевого самоврядування (ради) про затвердження місцевого бюджету). При цьому, одержувачами коштів є підприємства і госпрозрахункові організації, громадські та інші організації, що не мають статусу бюджетної установи, які одержують кошти з бюджету як фінансову підтримку або уповноважені органами державної влади Стисла характеристика та аналіз системи державних закупівель в Україні на виконання загальнодержавних програм, надання послуг безпосередньо через розпорядників.

Державна закупівля фінансується за рахунок державних коштів і завжди є компонентом програм, що охоплюють інвестиції або поточні потреби. Найбільшу частку в структурі джерел фінансування зобов’язань за договорами про закупівлю за державні кошти становлять кошти господарських товариств, в яких державна частка перевищує 50 відсотків (рис. 2.1).

Замовник публікує оголошення у бюлетені «Вісник державних закупівель» [40], запрошуючи зацікавлених постачальників подавати попередні пропозиції без зазначення ціни. Динаміка публікацій у «Віснику державних закупівель» відображена на рис. 2.2.

Головними законодавчими інструментом, регулюючими сферу державних закупівель на сьогоднішній день є Закон.

Рис. 2.1. Структура розподілу коштів за укладеними договорами в розрізі джерел фінансування

Аналіз Стисла характеристика та аналіз системи державних закупівель в Україні здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти органами державної влади, установами, організаціями, підприємствами – розпорядниками державних коштів та аналіз функціонування системи державних закупівель за звітний період проведено на основі даних державного статистичного спостереження за 2008 рік за формою № 1-торги (тендери) «Звіт про проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти». Звіти за цією формою подали 107 головних розпорядників бюджетних коштів (додаток А).

Рис. 2.2. Динаміка публікації оголошень про заплановані закупівлі та оголошень про результати їх проведення у 2007-2009 роках

У 2008 році розпорядниками бюджетних коштів проведено 101 344 процедури закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (з урахуванням лотів Стисла характеристика та аналіз системи державних закупівель в Україні), що є меншим відповідного показника 2007 року (121 736 процедур). Скорочення загальної кількості проведених торгів не є негативним фактором, оскільки дана ситуація викликана збільшенням вартісних порогових меж застосування процедур закупівлі. Про позитивні тенденції також свідчить зростання кількості проведення відкритих торгів з 64 393 у 2007 році до 73 668 у 2008 році при зменшенні загальної кількості застосованих замовниками процедур. Водночас застосування менш прозорої процедури - запиту цінових пропозицій (котирувань) – зменшилось у 3 рази з 43 486 до 13 561 [19].У звітному році застосовано 8 906 процедур закупівлі в одного учасника, при чому з них 5 481 процедур (61,5 відсотка) проведено в першому кварталі 2008 року, коли погодження цієї процедури здійснювалось Міжвідомчою комісією та Антимонопольним комітетом.

Водночас у 2008 році порівняно з Стисла характеристика та аналіз системи державних закупівель в Україні попереднім роком зберігається тенденція до зростання у загальній кількості проведених процедур закупівель частки відмінених торгів або визнаних такими, що не відбулися. Тривожним фактором є збільшення цього показника з 13,4 відсотка до 24,9 відсотка.

При цьому кількість відмінених торгів у деяких регіонах України становить від 3,8 до 36,4 відсотків від загального числа проведених процедур. Слід зазначити, що найбільша частка відмінених процедур припадає на відкриті торги, що свідчить про неможливість результативного завершення значної кількості цього виду процедур закупівель. Причин, які призвели до відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися, відображені на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Причини відміни торгів або визнання їх такими, що не Стисла характеристика та аналіз системи державних закупівель в Україні відбулися

Однією з причин зростання зазначеного показника могла стати кількаразова зміна протягом 2008 року законодавства у сфері закупівель за державні кошти, яка дезорієнтувала суб’єктів ринку державних закупівель і призвела до небажання брати участь у торгах. Водночас у зв’язку з фінансовою кризою існують непоодинокі випадки, коли коливання курсів валют та зміна цін на ринку за час проведення процедури зводить нанівець вигоду учасників торгів, що подали свої тендерні пропозиції.

Загальна сума коштів за укладеними договорами в результаті проведених у 2008 році процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти становить 167 297 619,1 тис. гривень, що на 17,6 відсотка більше порівняно з відповідним періодом минулого року. На Стисла характеристика та аналіз системи державних закупівель в Україні сьогоднішній день загальна сума коштів за укладеними договорами перевищую 214 млрд. грн., що вже перевищує суму минулого року.

Аналіз обсягів сум договорів, укладених у 2008 році, відповідно до проведених процедур показує, що відбулося позитивне зростання питомої ваги відкритих (на 4,6 відсотка) та двоступеневих торгів (на 2,1 відсотка). Водночас зменшилась питома вага менш прозорих процедур: запиту цінових пропозицій (на 1,6 відсотка), торгів з обмеженою участю (0,4 відсотка) та закупівлі в одного учасника (на 4,7 відсотка).

Загалом протягом 2009 року до Мінекономіки надійшло та було опрацьовано 1004 скарги (рис.2.4).

Рис. 2.4. Структура рішень за скаргами

За 103 скаргами приймалися рішення згідно з чинним Положенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти Стисла характеристика та аналіз системи державних закупівель в Україні.

При цьому за 62 скаргами прийнято рішення про відмову у задоволенні скарг; 35 - частково задоволені; 6 - повністю задоволені.


documentacshuez.html
documentacsibph.html
documentacsiizp.html
documentacsiqjx.html
documentacsixuf.html
Документ Стисла характеристика та аналіз системи державних закупівель в Україні