ІЗ ПІСТОЛЕТА МАКАРОВА

ІЗ ПІСТОЛЕТА МАКАРОВА

Дії та команди старшого керівника стрільби Дії того, хто стріляє
Командує:“Зміна, на вихідне положення кроком – РУШ”. Командує:“Роздавачу боєприпасів видати зміні по три бойові патрони”та контролюєвидачу боєприпасів зміні, яка стріляє. Командує: “Зміна, магази-ни – СПОРЯДИТИ”. Контролює правильність спорядження магазинів пат-ронами та вкладання їх у кишеню кобури. Уточнює ціль кожному з тих, хто стріляє, наприклад: “Лейтенант Онопко – ціль № 1” і т. д. Після цілевказування коман-дує: “Зміна, на рубіж відкриття вогню – ДО БОЮ”. Вирушає за зміною і зупиняється за три метри позаду центру зміни, яка стріляє. Контролює дії зміни, яка стріляє, і правильність заряд-жання пістолетів. У складі зміни вирушає ІЗ ПІСТОЛЕТА МАКАРОВА на вихідне положення і знаходиться в одношеренговому строю обличчям у напрямку стрільби (мішеней). Пістолет у кобурі на правому боці. Магазин у рукоятці пістолета. Отримує у ліву руку патрони, оглядає їх, ставить підпис у роздавально-здавальній відомості, приймає положення “Струнко” та доповідає, наприклад:“Лейтенант Онопко три бойові патрони отримав”. Притримуючи лівою рукою кобуру, правою виймає пістолет із кобури. Тримає його прямовисно дуловою частиною вгору проти правого ока, зберігаючи при цьому положення кисті руки на рівні підборіддя, вказівний палець на спусковій скобі і на спусковий гачок не накладається. Виймає магазин з основи рукоятки пістолета. Вкладає пістолет у кобуру. Перекладає ІЗ ПІСТОЛЕТА МАКАРОВА патрони у праву руку і споряджає магазин. Спорядивши магазин, вкладає його у кишеню кобури кулями вперед донизу, закриває кришку кобури та приймає стройове положення. З’ясовує вказану ціль і доповідає: “Ціль № 1 бачу”. У складі зміни вирушає на рубіж відкриття вогню у напрямку вказаної цілі і зупиняється за крок від лінії рубежу відкриття вогню. Притримуючи лівою рукою кобуру, правою виймає магазин і перекладає його у ліву руку, а потім – пістолет і тримає його прямовисно дуловою частиною вгору проти правого ока, зберігаючи при цьому положення кисті руки на рівні підборіддя, вказівний палець на спусковій скобі і на спусковий гачок не накладається. Вставляє ІЗ ПІСТОЛЕТА МАКАРОВА магазин в основу рукоятки пістолета. Великим пальцем лівої руки виключає запобіжник. Досилає патрон у патронник. Вказівним пальцем лівої руки включає запобіжник, якщо не передбачено негайного відкриття вогню. Повертається півоберта ліворуч і, не приставля-ючи правої ноги, виставляє її вперед у напрямку цілі на ширину плечей (залежно від зросту), але не наступає на лінію рубежу відкриття вогню. Доповідає:“Лейтенант Онопко до бою готовий”.

Продовження таблиці

Дії та команди старшого керівника стрільби Дії того, хто стріляє
Отримавши усі доповіді від тих, хто стріляє, вирушає на правий фланг зміни і зупиняється за один крок зліва та позаду від того, хто стріляє, командує:“Зміна ІЗ ПІСТОЛЕТА МАКАРОВА, справа по одному – ВОГОНЬ”. Рухаючись з правого флангу на лівий, подає кожному з тих, хто стріляє, команду:“ВОГОНЬ”. Контролює правильність дій тих, хто стріляє. Отримавши усі доповіді про завершення стрільби, командує:“Зміна, зброю – ДО ОГЛЯДУ”, контролює дії тих, хто стріляє. Переміщуючись з лівого флангу на правий, впевнюється, що зброя кожного стріляючого розряджена, командує: “ОГЛЯНУТО”, контролює дії тих, хто стріляє. Особисто отримавши команду “Вогонь”: знімає пістолет із запобіжника, витягує праву руку у напрямку цілі; накладає першу фалангу вказівного пальця на спусковий гачок; плавно натискаючи, вибирає вільний хід спускового гачка; підводить рівну мушку до центра району прицілювання на цілі; затримує дихання ІЗ ПІСТОЛЕТА МАКАРОВА на природному видиху, фіксує погляд на мушці; прагне утримувати прицільну лінію у центрі району прицілювання, а мушку – у межах прорізу цілика; контролюючи ненапружений стан руки, плавно і рівномірно (але не повільно) підсилює натискання на хвіст спускового гачка, доки курок не зірветься з бойового зводу, тобто доки не пролунає постріл. У момент пострілу за положенням мушки в прорізі цілика оцінює результат пострілу, приводить руку в положення, яке було перед пострілом, тобто знов прицілюється. Припиняє натискання на спусковий гачок, витягує вказівний палець вздовж спускової скоби, відновлює нормальне дихання. Аналогічно проводить ще два постріли. Закінчивши стрільбу, відштовхуючись правою ногою, повертається обличчям ІЗ ПІСТОЛЕТА МАКАРОВА у бік мішеней і приймає стройове положення за крок від рубежу відкриття вогню. Утримує пістолет прямовисно, вказівний палець на спусковій скобі. Доповідає про закінчення стрільби, наприклад:“Лейтенант Онопко стрільбу закінчив”. Повертає кисть руки трохи праворуч, лівою рукою виймає магазин із рукоятки пістолета; вкладає його під великий палець правої руки попереду запобіжника так, щоб подавач магазина був на два-три сантиметри вище затвора; нахиляє і утримує пістолет так, щоб ствол був спрямований у бік мішені і старший керівник стрільби міг перевірити відсутність патрона у патроннику. Бере магазин у ліву руку; великим пальцем лівої руки натискає на кнопку затворної затримки; витягує руку з пістолетом ІЗ ПІСТОЛЕТА МАКАРОВА у напрямку мішені і натискає на спусковий гачок; зігнувши руку з пістолетом у лікті, лівою рукою включає запобіжник; вставляє магазин у рукоятку пістолета (удари по магазину не допускаються); вкладає пістолет у кобуру та закриває її кришку.

Закінчення таблиці


documentacsqicf.html
documentacsqpmn.html
documentacsqwwv.html
documentacsrehd.html
documentacsrlrl.html
Документ ІЗ ПІСТОЛЕТА МАКАРОВА